Algemeen

Van Coert & Partners (Kamer van Koophandel 62422707) verleent u hierbij toegang tot vancoert.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Coert & Partners en derden zijn aangeleverd. Van Coert & Partners behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op vancoert.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op vancoert.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Van Coert & Partners.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Coert & Partners. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Coert & Partners, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen op deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Van Coert & Partners geen controle heeft. Van Coert & Partners draagt en aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.