Debiteurenbeheer

Wij beheren de debiteuren van uw bedrijf. Hieronder valt het opstellen van facturen en het verzenden van facturen. In het geval een debiteur zijn factuur niet wilt betalen verzorgen wij ook een incassotraject dat loopt tot en met de dagvaardingsprocedure bij de rechtbank.

Boekhouden

Wij verzorgen de administratie van uw bedrijf. Van het inrichten van uw administratie tot aan het verzorgen van de btw-aangiften, inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Al deze taken kunnen wij uit handen nemen tegen aantrekkelijke tarieven.

Fiscaal Advies

Wenst u naast uw administratie ook fiscaal advies, dan kunt u terecht bij een van onze fiscalisten. Zij helpen u bij de start van uw onderneming, het kiezen van de juiste rechtsvorm en geven u fiscaal advies op maat.

Fiscaal en Financieel Advies particulieren

Wij bieden u hulp bij uw jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte, bij het aanvragen of bezwaar maken tegen uw zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Wij hanteren betaalbare tarieven en zullen altijd in overleg met u onze werkzaamheden vastleggen. Neem vandaag nog contact op met ons om uw mogelijkheden te bespreken.

Bedrijfsontwikkeling

Wij bieden u aan bij te staan bij het opstarten van uw bedrijf en het uitbouwen van een bestaand bedrijf. Hieronder vallen het financieel gezond maken van een bedrijf en de nodige administratieve handelingen doorvoeren bij de desbetreffende instanties.

ZOEKT U NAAR OPLOSSINGEN? RAADPLEEG ONZE EXPERTS

CONTACT